Wil jij 60.000 euro besparen?

Ziekteverzuim kost geld, veel geld, dat weten we allemaal. Toch kunnen we vrij eenvoudig nog veel geld besparen als het gaat om ziekteverzuim. Hoogtijd daarom in actie te komen!

Langdurig ziekteverzuim kost werkgevers gemiddeld 60.000 euro per ziektegeval. 20% hiervan wordt veroorzaakt door stress. Zonde, want stress is vrij eenvoudig te voorkomen door vroegtijdig de signalen te herkennen en actie te ondernemen. Een burn out ontstaat nou eenmaal niet van de één op de andere dag.

Een opvallende trend is dat de impact van stress steeds groter wordt. Zo was vorig jaar een medewerker met een burn out (gevolg van langdurig stress) 236 dagen uit de roulatie. Dit jaar is dat al gemiddeld 242 dagen.

In meer dan 70% van de gevallen is psychisch verzuim gerelateerd aan stress op het werk, vaak met langdurig ziekteverzuim als gevolg. Het is daarom uitermate belangrijk om psychische klachten vanwege werkstress vroegtijdig te signaleren.

Maar waar moet je als werkgever op letten en hoe kun je verzuim door werkgerelateerde stress tegengaan, of juist langdurige uitval door aanhoudende stressklachten voorkomen?

 • Een daadkrachtige verzuimaanpak kan een groot verschil maken, zorg dat je goede protocollen hebt wat betreft ziekteverzuim en dat leidinggevenden goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving wat betreft ziekteverzuim.
 • Een compliment, steun van collega’s of inspraak bij een beslissing kan ook een hoop stress schelen en is misschien wel de meest eenvoudige aanpak.
 • Het combineren van werk en privé kan soms ook een grote stressfactor zijn voor medewerkers. Flexibele werktijden zouden hiervoor een uitkomst kunnen bieden, zodat werk en privé beter op elkaar aansluiten.
 • Voorkom discriminatie, agressie en pesten op de werkvloer. Dit zijn dé veroorzakers van stress.
 • Heeft de medewerker te veel hooi op zijn/haar vork? Help met het stellen van prioriteiten, zodat de medewerker niet verzand in het werk maar juist overzicht krijgt.
 • Signaleer je stress bij een medewerker? Ga het gesprek aan! Waar zit de medewerker mee en wat kan jij doen om de stress te verlichten?
Advertenties

Ik kan vandaag helaas niet komen werken

“Hé wat vervelend dat je ziek bent, bel je me wanneer je weer beter bent?”  Lang niet altijd wordt er bij een ziekmelding kritisch doorgevraagd. Er zijn zelfs organisaties waar een appje voldoende is om je ziek te melden. Ruzie met een collega, een vervelend functioneringsgesprek, een ernstig zieke moeder of financiële problemen: allemaal redenen voor werknemers om zich ziek te melden, maar ziek zijn ze niet.

Volgens arbodienstverleners in Nederland mankeert in ruim de helft van alle gevallen van ziekteverzuim de werknemer medisch gezien niets. De vereniging van bedrijfsartsen NVAB vermoedt zelfs dat het percentage niet-medisch verzuim nog hoger ligt, namelijk tussen de 70% en 80%.

De oplossing voor dit probleem? De verzuimdrempel verhogen! Daarmee zou je volgens de arbodiensten het ziekteverzuimpercentage zelfs kunnen verlagen naar 2%.
Om de verzuimdrempel zo hoog mogelijk te maken is het belangrijk dat werknemers zich op z’n minst telefonisch moeten ziek melden bij hun directe leidinggevende, zodat je kritische vragen kunt stellen, duidelijke afspraken kunt maken en eventuele andere oorzaken voor het verzuim achterhalen.

Welke vragen mag je als werkgever stellen aan je zieke medewerker?

 • Hoe de werknemer te bereiken is en zijn/haar eventuele (verpleeg)adres;
 • Of er nog lopende werkzaamheden en afspraken op de agenda staan;
 • Je mag vragen of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werk gerelateerd is);
 • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid (als werkgever kan je de kosten van ziekteverzuim en re-integratie mogelijk verhalen op de veroorzaker van het ongeval);
 • Wat de verwachting is van de medewerker over hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren.

Als medewerker ben je niet verplicht om de aard en ernst van de ziekte aan de werkgever te melden. Wel ben je verplicht gehoor te geven aan de oproep van een bedrijfsarts. De werkgever moet je ziekmelding accepteren. Als hij twijfelt dan kan er een bedrijfsarts ingeschakeld worden om eventuele onzekerheden uit de weg te nemen.

De bedrijfsarts mag geen medische en andere persoonlijke informatie verstrekken aan je werkgever, andere artsen en derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming, tenzij de wet hem daartoe uitdrukkelijk verplicht.

Kritisch zijn bij een ziekmelding is dus zeker een goede manier om de verzuimdrempel te verhogen. Vervolgens is het ook belangrijk om de verzuimdrempel te verlagen. Dit kan je doen door in contact te blijven met de medewerker. Hou dus dagelijks contact met de zieke medewerker, laat ook zien/weten dat hij/zij gemist wordt. Stuur bij langdurig verzuim bijvoorbeeld een kaartje en/of bloemetje.

Indien een medewerker regelmatig kort verzuimd, ga dan een keer het gesprek aan. Wellicht zijn er andere oorzaken voor het verzuim?

 

ziekte