Arbeidsrecht: wijzigingen Wazo

Het afgelopen half jaar is er veel veranderd in de wetgeving. Ook de Wet arbeid en zorg (Wazo) is aangepast. De Wazo regelt en bundelt alle verloven (betaald en onbetaald) voor werknemers en zorgt ervoor dat zij werk en privé beter kunnen combineren.

Werknemers hebben dankzij de wetswijziging nu ook recht op kort verzuimverlof bij spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. Dit geldt ook voor een arts- of ziekenhuisbezoek vanwege een vitro-fertilisatie (IVF). Tijdens dit verlof hebben de werknemer en haar partner recht op loondoorbetaling, tenzij in de cao of het personeelsreglement andere afspraken hebben vastgelegd.
Ben je nieuwsgierig wat er nu precies in de wet vermeld staat? Check dan de website wetten.nl.
Advertenties

Hoe warm is het bij jou vandaag op je werkplek? 

Het is weer warm in Nederland, gaan we de tweede hittegolf van deze zomer halen? Als je aan het werk bent is die warmte vaak niet gewenst. Zijn er eigenlijk regels die bepalen hoe warm het mag zijn op de werkvloer?

In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op je werk niet nadelig mag zijn voor je gezondheid, maar een precieze temperatuur is niet vermeld.
De werkgever is verplicht maatregelen te nemen, om zo gezondheidsklachten te voorkomen bij de werknemers. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om samen in overleg afspraken te maken. Ook kan de arbodienst om raad gevraagd worden.

Wat kan je doen? Denk bijvoorbeeld aan ventilatoren, airco, meer pauzes, goede zonwering of zelfs een tropenrooster.

Wist je dat bij een binnentemperatuur van 29 graden je 42% minder werk verzet dan bij 23 graden?

Voor de werkgever is het daarom zeker de moeite waard om maatregelen te nemen met dit soort warme dagen!

De belangrijkste wetswijzigingen op een rij

Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, daarom gaat er volgende maand (per 1 juli 2015) het een en ander veranderen in de Wet werk en zekerheid (Wwz). Om goed voorbereid te zijn op de komende veranderingen heb ik de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Lees verder “De belangrijkste wetswijzigingen op een rij”

Is de garantiebaan wel een garantie?

Gehandicapten die vanaf 2015 in aanmerking zouden komen voor een ‘garantiebaan’, dreigen die kans mis te lopen. Via hun eigen gemeente zouden zij worden aangemeld voor het zogenoemde doelgroepregister, waaruit het bedrijfsleven kan rekruteren om te voldoen aan hun toezegging van 100.000 banen voor gehandicapten – als dat niet lukt, komt er een boetesysteem.

De bedoeling van het ministerie van Sociale Zaken is steeds geweest dat er in 2015 10.000 nieuwe kandidaten aangemeld zouden worden. Het UWV ging er volgens betrokkenen van uit dat er op aanvraag van de gemeenten dit jaar zo’n 15.00 mensen beoordeeld moesten worden. Maar in het doelgroepregister zijn nog maar heel weinig nieuwe kandidaten aangemeld via de gemeenten. Vorige maand waren het er 129. Den Haag bijvoorbeeld zou dit jaar 400 mensen via het doelgroepregister aan werk helpen, er is nog maar één jongere in het register gekomen. Hij werkt nu bij ADO Den Haag en telt de ballen.

Arbeidsbeperking

Lees verder “Is de garantiebaan wel een garantie?”

Trends 2015

De tien belangrijkste trends op het gebied van HR voor dit jaar. De trends van 2015 worden hoofdzakelijk beïnvloed door het herstel van de arbeidsmarkt. Lees verder “Trends 2015”

U bent gewaarschuwd

6,5 miljoen leden (in Nederland) op facebook, 1,3 miljoen leden (in Nederland) op Twitter waarvan gemiddeld 50% van de leden dagelijks actief is op de social media sites. Tegenwoordig posten we zonder erbij na te denken ons hele leven op de social media sites. Van wat we eten tot wanneer we gaan slapen, zonder enige schaamte wordt werkelijk alles met elkaar gedeeld. Als we dit tweeten wordt er niet nagedacht over de mogelijke gevolgen die de tweets kunnen hebben.

Lees verder “U bent gewaarschuwd”