Ik kan vandaag helaas niet komen werken

“Hé wat vervelend dat je ziek bent, bel je me wanneer je weer beter bent?”  Lang niet altijd wordt er bij een ziekmelding kritisch doorgevraagd. Er zijn zelfs organisaties waar een appje voldoende is om je ziek te melden. Ruzie met een collega, een vervelend functioneringsgesprek, een ernstig zieke moeder of financiële problemen: allemaal redenen voor werknemers om zich ziek te melden, maar ziek zijn ze niet.

Volgens arbodienstverleners in Nederland mankeert in ruim de helft van alle gevallen van ziekteverzuim de werknemer medisch gezien niets. De vereniging van bedrijfsartsen NVAB vermoedt zelfs dat het percentage niet-medisch verzuim nog hoger ligt, namelijk tussen de 70% en 80%.

De oplossing voor dit probleem? De verzuimdrempel verhogen! Daarmee zou je volgens de arbodiensten het ziekteverzuimpercentage zelfs kunnen verlagen naar 2%.
Om de verzuimdrempel zo hoog mogelijk te maken is het belangrijk dat werknemers zich op z’n minst telefonisch moeten ziek melden bij hun directe leidinggevende, zodat je kritische vragen kunt stellen, duidelijke afspraken kunt maken en eventuele andere oorzaken voor het verzuim achterhalen.

Welke vragen mag je als werkgever stellen aan je zieke medewerker?

  • Hoe de werknemer te bereiken is en zijn/haar eventuele (verpleeg)adres;
  • Of er nog lopende werkzaamheden en afspraken op de agenda staan;
  • Je mag vragen of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werk gerelateerd is);
  • Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid (als werkgever kan je de kosten van ziekteverzuim en re-integratie mogelijk verhalen op de veroorzaker van het ongeval);
  • Wat de verwachting is van de medewerker over hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren.

Als medewerker ben je niet verplicht om de aard en ernst van de ziekte aan de werkgever te melden. Wel ben je verplicht gehoor te geven aan de oproep van een bedrijfsarts. De werkgever moet je ziekmelding accepteren. Als hij twijfelt dan kan er een bedrijfsarts ingeschakeld worden om eventuele onzekerheden uit de weg te nemen.

De bedrijfsarts mag geen medische en andere persoonlijke informatie verstrekken aan je werkgever, andere artsen en derden zonder jouw nadrukkelijke toestemming, tenzij de wet hem daartoe uitdrukkelijk verplicht.

Kritisch zijn bij een ziekmelding is dus zeker een goede manier om de verzuimdrempel te verhogen. Vervolgens is het ook belangrijk om de verzuimdrempel te verlagen. Dit kan je doen door in contact te blijven met de medewerker. Hou dus dagelijks contact met de zieke medewerker, laat ook zien/weten dat hij/zij gemist wordt. Stuur bij langdurig verzuim bijvoorbeeld een kaartje en/of bloemetje.

Indien een medewerker regelmatig kort verzuimd, ga dan een keer het gesprek aan. Wellicht zijn er andere oorzaken voor het verzuim?

 

ziekte

 

 

 

Advertenties

De belangrijkste wetswijzigingen op een rij

Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, daarom gaat er volgende maand (per 1 juli 2015) het een en ander veranderen in de Wet werk en zekerheid (Wwz). Om goed voorbereid te zijn op de komende veranderingen heb ik de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Lees verder “De belangrijkste wetswijzigingen op een rij”

Check je werkstress

Werkstress. 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft er last van. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Daarom staat de week van 3 t/m 6 november in het teken van het aanpakken van werkstress en het vergroten van werkplezier. Werkgevers en werknemers in Nederland doen mee met verschillende activiteiten, doe jij ook mee?! Check je werkstress

De impact van het begrotingstekort

Kabinet Rutte II is sinds deze week een feit. De onrust die is ontstaan omtrent het pittige begrotingsakkoord van Rutte en Samsom is enorm, voornamelijk binnen de VVD. De maatregelen die de heren hebben klaar liggen zijn dan ook niet mals. Uit de brief die kabinet Rutte II onlangs naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat 58% van de Nederlanders er in koopkracht op achteruit gaat. Dit betekend met andere woorden 6 op de 10 Nederlanders gaat erop achteruit.

Lees verder “De impact van het begrotingstekort”

Eigenaar gezocht

Nieuwe ideeën zijn belangrijk in onze kennisecomie. Organisaties moeten nieuwe kennis ontwikkelen en vervolgens toepassen om de concurrentie voor te blijven. De inbreng van de werknemers is onmisbaar bij dit proces, dit geldt zeker voor kennisintensieve organisaties.

Bij kennisintensieve organisaties is de kennis voornamelijk te vinden op de werkvloer en dus niet bij het management en/of directie. Het uitvoerend personeel heeft ten slotte het meeste verstand van de zaken. Het is dus belangrijk voor deze organisaties om hun werknemers te motiveren om out of the box te denken.

Maar als een werknemer op eigen initiatief nieuwe kennis ontwikkelt, is die kennis dan wel van de organisatie? En als een innovatief idee toe te schrijven is aan het initiatief van een werknemer, kan de organisatie dan wel de rechten op de nieuwe kennis claimen?