Primark Amsterdam neemt werklozen aan

Kledinggigant Primark opent 1 december dit jaar z’n grootste vestiging van Nederland aan het Damrak. Misschien maak je nu een huppeltje van blijdschap of denk je wat heeft dit te maken met HR?

Het is de bedoeling dat 30% van de 710 medewerkers mensen zijn die uit de WW komen en moeite hebben met het vinden van een baan. Denk hierbij aan jongeren, 50-plussers, statushouders of mensen met een arbeidsbeperking.Om dit te realiseren werkt Primark samen met het Werkgeverspunt van uitkeringsinstantie UWV.

Om dit plan tot een succes te maken organiseert het UWV in samenwerking met Primark informatiebijeenkomsten om werkzoekenden te informeren over de vacatures bij de Primark. Geïnteresseerden kunnen vervolgens solliciteren via de website van Primark. Na deze online sollicitatie worden mensen geselecteerd voor een ‘recruitmentgesprek’ met Primark.
Een UWV-woordvoerder vertelt aan de Amsterdamse zender AT5 dat de selectie van kandidaten in volle gang is. “Wij zijn blij dat we Primark kunnen helpen bij het vinden van geschikt personeel. Een heel mooie klus en uitdaging om zo’n groot aantal kandidaten deze kans te kunnen geven.”

Of er straks inderdaad 200 voorheen werklozen rondlopen in de Primark, is nog niet te zeggen. De rekrutering loopt nog, en er staan nog zo’n 150 vacatures open. Aanmelden kan via de website van Primark

 

 

Advertenties

Wie is jouw referentie?

Onderdeel van de sollicitatieprocedure bij veel bedrijven is het inwinnen van een referentie. Een referentie betekent letterlijk verwijzing, een bron die meer informatie kan verschaffen over het arbeidsverleden van de sollicitant.

Het inwinnen van referenties is wel gebonden aan een aantal regels/voorwaarden, ik heb deze voor je op een rijtje gezet:

 1. Geen verplichting
  De oud-werkgever is niet verplicht om een referentie te geven. Daarom is het verstandig altijd te vragen aan de persoon die je graag als referent op wilt geven of hij/zij daar toe bereid is en of je zijn/haar contactgegevens mag gebruiken. Je kan eventueel wel een getuigschrift afdwingen bij het einde van het dienstverband.
 2. Toestemming
  De potentiële werkgever mag nooit een referentie inwinnen zonder nadrukkelijk toestemming te vragen aan de sollicitant. Mondelinge toestemming is voldoende.
 3.  Inzage
  Als sollicitant heb je altijd recht tot inzage in de verkregen referentie. Het is dus als werkgever  aan te raden altijd het gesprek vast te leggen zodat de sollicitant het ook in kan zien als dit wordt gevraagd.
 4. Waarheid
  De oud-werkgever die informatie over jou verstrekt aan een potentiële werkgever is verplicht om juiste informatie over je te geven. Als de oud-werkgever verkeerde (negatieve) informatie over jou verstrekt, dan is deze werkgever aansprakelijk voor de schade die je hierdoor (mogelijk) lijdt.
 5. Vragen
  De te vragen/informatie moet direct verband houden met de te vervullen functie en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. Er mag dus niet gevraagd worden naar bijvoorbeeld het ziekteverzuim.

Sollicitanten die vragen stellen

 

Door het grote aanbod van werkzoekenden en de beperkte vacatures kunnen werkgevers hogere eisen stellen aan de sollicitanten. Daarnaast zijn de jongere generaties werkenden die de arbeidsmarkt langzaam instromen veel mondiger. Dit heeft er onder andere in geresulteert dat werkgevers niet meer de enige zijn die vragen stellen tijdens het sollicitatiegesprek. Ook de sollicitant stelt steeds vaker (kritische) vragen aan de werkgever. Daarom heb ik zes tips op een rijtje gezet voor het stellen van vragen tijdens het sollicitatiegesprek!

Lees verder “Sollicitanten die vragen stellen”

De belangrijkste wetswijzigingen op een rij

Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, daarom gaat er volgende maand (per 1 juli 2015) het een en ander veranderen in de Wet werk en zekerheid (Wwz). Om goed voorbereid te zijn op de komende veranderingen heb ik de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Lees verder “De belangrijkste wetswijzigingen op een rij”

De dramadriehoek

Als medewerkers onvolwassen communiceren, trekken ze anderen mee. Hoe kom je uit deze dramadriehoek? Een verhelderend model voor menselijke communicatie op de werkvloer is de dramadriehoek.

dramadriehoek Lees verder “De dramadriehoek”

Check je werkstress

Werkstress. 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft er last van. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten. Daarom staat de week van 3 t/m 6 november in het teken van het aanpakken van werkstress en het vergroten van werkplezier. Werkgevers en werknemers in Nederland doen mee met verschillende activiteiten, doe jij ook mee?! Check je werkstress

Old people are just young people who have been around for quite a while

Onze samenleving is aan het vergrijzen. De verwachting van het CBS is dat de vergrijzing de komende dertig jaar zal toenemen. Met in 2040 als hoogte punt van 43% grijze druk, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2010. Dit betekent dat op elke honderd potentiële arbeidskrachten 43 65-plussers zijn. Dit is onder andere de reden dat we vanaf 2020 allemaal langer door moeten werken, om de sociale zekerheid betaalbaar te houden.

Veel werkgevers zien de vergrijzing van hun personeelsbestand als een bedreiging. Ook de oudere werknemers ervaren dat ze langer door moeten werken in een realiteit waarin ze zich niet gewaardeerd voelen en zich ongewenst weten (Zinsmeister e.a., 2012). Op dit moment maken zo’n 184.000 mensen boven de 45 jaar gebruik van de WW-uitkering. 45-plussers weten namelijk moeilijk aan een baan te komen. Deze groep zou namelijk te duur, te oud, te inflexibel en te ziektegevoelig te zijn. Deze diskwalificaties blijken te zijn gebaseerd op vooroordelen (Reytenbagh, 2013).

Onderzoek heeft het tegendeel bewezen. De beperkende aannames die mensen hebben over ouderen blijken onterecht. 71,4% van de ‘ouderen’ geven aan zich jonger te voelen dan ze daadwerkelijk zijn. De ouderen van tegenwoordig zijn vitaler dan ooit, iets waar we gebruik van kunnen en moeten maken! Eigenschappen als loyaliteit, scherpzinnigheid, verantwoordelijkheid en overzicht zijn sterk ontwikkelt bij de oudere generaties. Daarnaast hebben deze medewerkers vaak innerlijke rust gevonden. De kinderen zijn de deur uit, dus het is weer tijd voor jezelf. Persoonlijke ontwikkeling en carrière staan weer boven aan het to do lijstje.

Toch wordt het talent (vaak) niet gezien door de werkgever. Het lijkt wel of de werkgevers het niet willen zien. Ze hebben hier dan ook alle reden voor, door de slechte economische omstandigheden is de vijver van beschikbare talenten enorm gegroeid. Werkgevers kunnen dus de beste mensen uit de vijver vissen.

Presentatie onderzoek

U bent gewaarschuwd

6,5 miljoen leden (in Nederland) op facebook, 1,3 miljoen leden (in Nederland) op Twitter waarvan gemiddeld 50% van de leden dagelijks actief is op de social media sites. Tegenwoordig posten we zonder erbij na te denken ons hele leven op de social media sites. Van wat we eten tot wanneer we gaan slapen, zonder enige schaamte wordt werkelijk alles met elkaar gedeeld. Als we dit tweeten wordt er niet nagedacht over de mogelijke gevolgen die de tweets kunnen hebben.

Lees verder “U bent gewaarschuwd”

De impact van het begrotingstekort

Kabinet Rutte II is sinds deze week een feit. De onrust die is ontstaan omtrent het pittige begrotingsakkoord van Rutte en Samsom is enorm, voornamelijk binnen de VVD. De maatregelen die de heren hebben klaar liggen zijn dan ook niet mals. Uit de brief die kabinet Rutte II onlangs naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat 58% van de Nederlanders er in koopkracht op achteruit gaat. Dit betekend met andere woorden 6 op de 10 Nederlanders gaat erop achteruit.

Lees verder “De impact van het begrotingstekort”

Date gezocht

In de huidige economische situatie liggen de banen niet meer voor het oprapen. Dikke kans dus dat zodra je een vacature plaatst je veel meer reacties krijgt als voorheen. Hoe ga je daarmee om? Hoe weet je wie de beste is? Dé oplossing hiervoor is: speeddaten. Lees verder “Date gezocht”