Waarom is diversiteit op de werkvloer belangrijk?

De afgelopen tien jaar is diversiteit een HR onderwerp waar veel organisaties aandacht aan besteden. De urgentie om actief aan de slag te gaan met diversiteit vloeit voort uit een aantal trends die de arbeidsmarkt beïnvloeden: demografische ontwikkelingen, arbeidskrapte, wet- en regelgeving, moreel ethische ontwikkelingen en individualisering. Voornamelijk de demografische ontwikkelingen en de individualisering spelen een grote rol. Door de demografische ontwikkelingen verandert de samenstelling van de beroepsbevolking: de (snel) toenemende vergrijzing, toename van het aandeel allochtonen en een blijvende stijging van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, maar ook de afnemende ontgroening. Bij individualisering gaat het voornamelijk om de toegenomen ruimte voor persoonlijke keuzes in de vormgeving van het leven. Lees verder “Waarom is diversiteit op de werkvloer belangrijk?”

Advertenties

Old people are just young people who have been around for quite a while

Onze samenleving is aan het vergrijzen. De verwachting van het CBS is dat de vergrijzing de komende dertig jaar zal toenemen. Met in 2040 als hoogte punt van 43% grijze druk, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2010. Dit betekent dat op elke honderd potentiële arbeidskrachten 43 65-plussers zijn. Dit is onder andere de reden dat we vanaf 2020 allemaal langer door moeten werken, om de sociale zekerheid betaalbaar te houden.

Veel werkgevers zien de vergrijzing van hun personeelsbestand als een bedreiging. Ook de oudere werknemers ervaren dat ze langer door moeten werken in een realiteit waarin ze zich niet gewaardeerd voelen en zich ongewenst weten (Zinsmeister e.a., 2012). Op dit moment maken zo’n 184.000 mensen boven de 45 jaar gebruik van de WW-uitkering. 45-plussers weten namelijk moeilijk aan een baan te komen. Deze groep zou namelijk te duur, te oud, te inflexibel en te ziektegevoelig te zijn. Deze diskwalificaties blijken te zijn gebaseerd op vooroordelen (Reytenbagh, 2013).

Onderzoek heeft het tegendeel bewezen. De beperkende aannames die mensen hebben over ouderen blijken onterecht. 71,4% van de ‘ouderen’ geven aan zich jonger te voelen dan ze daadwerkelijk zijn. De ouderen van tegenwoordig zijn vitaler dan ooit, iets waar we gebruik van kunnen en moeten maken! Eigenschappen als loyaliteit, scherpzinnigheid, verantwoordelijkheid en overzicht zijn sterk ontwikkelt bij de oudere generaties. Daarnaast hebben deze medewerkers vaak innerlijke rust gevonden. De kinderen zijn de deur uit, dus het is weer tijd voor jezelf. Persoonlijke ontwikkeling en carrière staan weer boven aan het to do lijstje.

Toch wordt het talent (vaak) niet gezien door de werkgever. Het lijkt wel of de werkgevers het niet willen zien. Ze hebben hier dan ook alle reden voor, door de slechte economische omstandigheden is de vijver van beschikbare talenten enorm gegroeid. Werkgevers kunnen dus de beste mensen uit de vijver vissen.

Presentatie onderzoek

Talentisme

“De Juiste medewerkers op de Juiste plaats op het Juiste moment.” Dat is het doel van talentmanagement. Een gegeven waar alle HR-managers de komende jaren, mee te maken zullen gaan krijgen. Volgens Jeff Joerres zijn we aanbeland in het tijdperk van het „talentisme‟, omdat talent deze eeuw het succes gaat bepalen. De succesfactor kapitaal is verleden tijd. 

Lees verder “Talentisme”

Trends en ontwikkelingen

Kennismanagement is een op zichzelf staande trend. Deze trend is ontstaan in de jaren ‘90 en sinds dien niet meer weggeweest. Door de huidige economische crisis zou je denken dat er geen geld en tijd meer is voor kennismanagement. Niets blijkt minder waar te zijn. Het zorgt ervoor dat er binnen kennismanagement nieuwe ontwikkelingen en trends ontstaan. De meest bekende ontwikkelingen zijn de digitalisering, vergrijzing en opkomst van China en Japan.

Lees verder “Trends en ontwikkelingen”

Kennis is er om te delen

Taddaaa, mijn eerste blog is een feit!

Welkom allemaal op mijn splinter nieuwe blog. Op dit platform ga ik vanaf nu mijn kennis met jullie delen.
Kennis is er namelijk om te delen, niet om te bezitten. Dit is één van de wijze lessen die ik heb geleerd in mijn eerste bijeenkomst van Kennismanagement 2.0. De kennis die ik met jullie wil delen zal voornamelijk te maken hebben met mijn studie, Human Resource Management. Mocht ik andere interessante artikelen, filmpjes of inspiratie vinden zal ik deze uiteraard ook met jullie delen.

Ik hoop dat ik jullie, als lezers van mijn blog, kan inspireren met mijn kennis.
Ik sta ook altijd open voor feedback, opmerkingen of discussie. We zijn hier ten slotte om onze kennis met elkaar te delen! Naast mijn blog ben ik ook actief op Twitter onder de naam @Amber_Mulder volg mij gerust om nog meer kennis te delen.

Liefs,
Amber