Gefeliciteerd met je demotie!

Veel bedrijven hebben het zwaar, niet alleen de kleine ondernemers ook de grote bedrijven zoals DA, Dolcis, V&D, Scapino, Invito hebben het moeilijk of gaan zelfs failliet. Kortom ze zijn genoodzaakt om te bezuinigen.

Lees verder “Gefeliciteerd met je demotie!”

Advertenties

We moeten rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer door gaan

De zomer is weer voorbij, de vakanties zitten erop. Vaak binnen een week ben je het relaxte vakantiegevoel kwijt. Hoe is het? Druk, druk, druk. Dat is vaak het antwoord wat je krijgt op deze vraag. Een gaatje in je agenda vinden lijkt onmogelijk. Hoe voorkom je dit? Heel simpel het is een kwestie van prioriteiten stellen.

“Urgente zaken zijn zelden belangrijk en belangrijke zaken zelden urgent,” zei Dwight D. Eisenhower, voormalig generaal en president van de VS. De prioriteitenmatrix van Eisenhower bestaat uit vier kwadranten die ontstaan door twee tegenstellingen tegenover elkaar te zetten: belangrijk vs. onbelangrijk en dringend vs. niet dringend. De prioriteitenmatrix dwingt je om keuzes te maken en vooral prioriteiten te stellen.

Lees verder “We moeten rennen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer door gaan”

Een huis vol kennis

 In steeds meer organisaties zijn de medewerkers de spil van de organisatie. De medewerkers ofwel kenniswerkers genoemd, zijn het kapitaal van de organisatie. Deze organisaties noemt Mathieu Weggeman kennis intensieve organisaties, KIO. Kennis is in deze organisaties de belangrijkste bron, die de medewerkers bezitten. Voor de organisatie is het dus belangrijk dat de kennis ingezet en gedeeld wordt. Op deze manier kan de kennis gaan leven in de organisatie.
Ziekenhuizen zijn een typisch voorbeeld van een organisatie waarin vrijwel alleen kenniswerkers werken. De doktoren en verpleegkundigen zijn hoog opgeleide medewerkers die met hun kennis, vaardigheden en ervaringen patiënten medische zorg bieden. Kennis en ervaring zijn dus cruciaal om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren.

Lees verder “Een huis vol kennis”