Geen mens is hetzelfde net als functieprofielen, toch?

Geen mens is gelijk, dus een functieprofiel doet altijd onrecht aan de werkelijke persoon, toch?

Wat betekent dat in de praktijk? Je hebt twee secretaresses in dienst, met beide dezelfde functieomschrijving. Ook worden ze volgens dezelfde lat beoordeeld. WAAR GING HET MIS?

Je was het zojuist nog met me eens dat geen mens hetzelfde is. Ik zag je instemmend knikken. Toch worden ongelijke mensen gelijk beoordeeld. Vreemd, toch? Dat moet anders!

Laten we het voorbeeld van de secretaresses er weer bij pakken, want als de ene secretaresse heel goed is plannen van afspraken en regelen en organiseren, waarom zou de ander daar dan ook heel goed in moeten zijn? En omgekeerd, als de andere secretaresse een taalwonder is laat haar dan vooral de schriftelijke externe communicatie doen.
Kortom: ontwikkel je talent, organiseer je zwaktes.

Ben je het tot zover nog met me eens? Mooi!

Moeten we nu de functieprofielen, beoordelings- en functioneringsformulieren weg gooien? Nee, dat zou ik je niet willen adviseren. Wel moeten we deze formulieren een stuk minder serieus gaan nemen en gebruiken als richtlijn.

“De baas is niet degene die zegt wat fout is, maar de ‘baas’ is iemand die helpt het beste uit zijn medewerkers te halen”  

Staar je dus niet meer blind op formulieren, maar besteed aandacht aan de samenstelling van het team. Het is ten slotte jou taak als baas om ervoor te zorgen dat je de juiste mensen bij elkaar weet te groeperen, zodat ze het beste uit elkaar en zichzelf halen.

Ga daarom het dialoog met je medewerkers aan in de vorm van talentgesprekken. Ga het gesprek aan om de samenwerking te verbeteren en om elkaars talenten nog meer te benutten. Niet iedereen hoeft alle eisen van het functieprofiel te beheersen, als je met elkaar als team maar alles in huis hebt. Wat heeft iemand werkelijk in huis en hoe kunnen we dat in ons team gebruiken om er samen beter van te worden? Dat zijn de vragen die je zou kunnen én moeten stellen in het talentgesprek.

 

Advertenties

Faalplezier

‘Ik zie een hoop teams die hun best doen om fouten te verdoezelen of te vermijden. Maar openlijk falen is een must, om ervan te leren, beter te worden en te innoveren’, aldus teamcoach en schrijver, Remko van der Drift.

Vanaf het moment dat we naar school gaan leren we stil te zitten en te leren uit voornamelijk boeken. ‘Spelen’ is iets voor in je vrije tijd en lijkt niet belangrijk. Toch wordt spelen onderschat, als volwassenen zouden we eigenlijk ‘opnieuw’ weer moeten leren spelen.
Spelen maakt mensen flexibeler, ondernemender en innovatiever. Het is dé manier om een ander (leer)klimaat te scheppen, waarin teams ongedwongen kunnen samenwerken én fouten maken.

Door bijvoorbeeld games te spelen en de theorie en tips op een speelse manier toe te passen, creëer je al snel een veilige en vertrouwde omgeving waarin ruimte is voor spontaniteit, experiment en bovenal: falen.’

Hiervoor heb je vooral L.E.F. nodig! 
Geef anderen de mogelijkheid om te ontwikkelen en vooral te falen, door hun leerproces in de spotlights te zetten. De L van L.E.F. staat dan ook voor: Laat de ander schitteren  en stralen!
De E staat voor: En in plaats van maar. Accepteer en benut situaties die fout lopen. Kortom zeg JA tegen wat er gebeurt én ontdek de mogelijkheden die de situatie met zich meebrengt. Het mág mis gaan.
Faalplezier vertegenwoordigd de F van L.E.F. Maak plezier, geniet en leer van nieuwe situaties. Wees niet bang om nieuwe dingen te proberen.

Nieuwsgierig geworden?
Het boek van Remko van der Drift is bedoeld voor iedereen die in of met een team werkt. Het boek geeft handvatten om een groei mindset te creëren en vooral de mogelijkheid om fouten te maken.

De vijf frustraties van teamwork

De vijf frustraties van teamwork

Waar mensen moeten samenwerken zijn frustraties, ze lijken wel onafscheidelijk van elkaar.Lencioni, managementconsultant en executive coach en trainer in Amerika, heeft veel ervaring opgedaan in hoe binnen teams wordt samengewerkt. Ineffectieve teams, zo heeft hij geconcludeerd, kennen in meer of mindere mate een vijftal frustraties. Dit zijn:

lencioni teamwork vijf frustraties piramide Lees verder “De vijf frustraties van teamwork”

Kennis komt te voet en vertrekt ter paard


“Er is geen enkele vader die op een vraag van zijn zoon antwoordt: dat weet ik wel, maar dat zeg ik niet, want kennis is macht. Het rare is dat dat in een organisatie wel gebeurt.” 

Mensen zijn als de dood dat iemand anders net zo belangrijk wordt als zijzelf. Werkgevers en werknemers zouden een cultuuromslag moeten maken: ze zouden het leuk moeten vinden om leerlingen te hebben en vooruit te kijken op de trots die ze later, als ze gepensioneerd zijn, zullen voelen omdat iemand met hun kennis en ervaring verder werkt.

Lees verder “Kennis komt te voet en vertrekt ter paard”