Geen mens is hetzelfde net als functieprofielen, toch?

Geen mens is gelijk, dus een functieprofiel doet altijd onrecht aan de werkelijke persoon, toch?

Wat betekent dat in de praktijk? Je hebt twee secretaresses in dienst, met beide dezelfde functieomschrijving. Ook worden ze volgens dezelfde lat beoordeeld. WAAR GING HET MIS?

Je was het zojuist nog met me eens dat geen mens hetzelfde is. Ik zag je instemmend knikken. Toch worden ongelijke mensen gelijk beoordeeld. Vreemd, toch? Dat moet anders!

Laten we het voorbeeld van de secretaresses er weer bij pakken, want als de ene secretaresse heel goed is plannen van afspraken en regelen en organiseren, waarom zou de ander daar dan ook heel goed in moeten zijn? En omgekeerd, als de andere secretaresse een taalwonder is laat haar dan vooral de schriftelijke externe communicatie doen.
Kortom: ontwikkel je talent, organiseer je zwaktes.

Ben je het tot zover nog met me eens? Mooi!

Moeten we nu de functieprofielen, beoordelings- en functioneringsformulieren weg gooien? Nee, dat zou ik je niet willen adviseren. Wel moeten we deze formulieren een stuk minder serieus gaan nemen en gebruiken als richtlijn.

“De baas is niet degene die zegt wat fout is, maar de ‘baas’ is iemand die helpt het beste uit zijn medewerkers te halen”  

Staar je dus niet meer blind op formulieren, maar besteed aandacht aan de samenstelling van het team. Het is ten slotte jou taak als baas om ervoor te zorgen dat je de juiste mensen bij elkaar weet te groeperen, zodat ze het beste uit elkaar en zichzelf halen.

Ga daarom het dialoog met je medewerkers aan in de vorm van talentgesprekken. Ga het gesprek aan om de samenwerking te verbeteren en om elkaars talenten nog meer te benutten. Niet iedereen hoeft alle eisen van het functieprofiel te beheersen, als je met elkaar als team maar alles in huis hebt. Wat heeft iemand werkelijk in huis en hoe kunnen we dat in ons team gebruiken om er samen beter van te worden? Dat zijn de vragen die je zou kunnen én moeten stellen in het talentgesprek.

 

Advertenties

Is Bevrijdingsdag een vrije dag?

Wel of geen vrije dag op 5 mei? Dat is vaak onduidelijk.

Bevrijdingsdag is een officiële feestdag. Of werknemers dan recht op een vrije dag hebben, hangt af van de cao of arbeidsovereenkomst. Per bedrijfstak kan dus een andere regeling gelden. Als in de cao of de arbeidsovereenkomst (of in het personeelshandboek) Bevrijdingsdag als vrije dag is geregeld, en er moet toch worden gewerkt, dan geldt niet automatisch een extra beloning in geld of tijd.

In veel cao’s is afgesproken dat werknemers alleen eens per vijf jaar vrij zijn op 5 mei. Zoals dit jaar. In sommige cao’s wordt 5 mei gecompenseerd door een extra vrije dag bij het verloftegoed. Wil de werknemer op Bevrijdingsdag vrij zijn, dan wordt die dag op zijn verloftegoed afgetrokken. Werkgevers zonder cao bepalen zelf of 5 mei een vrije dag is of dat er gewoon gewerkt moet worden, dit moet de werkgever in januari bekend maken.

Dus check direct je cao en arbeidsvoorwaarden om er zeker van te zijn dat je vrij bent met Bevrijdingsdag!

De vijf frustraties van teamwork

De vijf frustraties van teamwork

Waar mensen moeten samenwerken zijn frustraties, ze lijken wel onafscheidelijk van elkaar.Lencioni, managementconsultant en executive coach en trainer in Amerika, heeft veel ervaring opgedaan in hoe binnen teams wordt samengewerkt. Ineffectieve teams, zo heeft hij geconcludeerd, kennen in meer of mindere mate een vijftal frustraties. Dit zijn:

lencioni teamwork vijf frustraties piramide Lees verder “De vijf frustraties van teamwork”

BOEKEN: Smeltende ijsbergen

John Kotter en Holger Rathgeber zijn de schrijvers van het boek, Onze ijsberg smelt! Een fantastisch boek waarin het verhaal verteld wordt over een groep pinguïns in een veranderende wereld. De ijsberg waar de pinguïns al zo lang wonen als ze zich kunnen herinneren smelt, althans dat constateert Fred (de pinguïn). Vanaf dat moment komt de groep pinguïns terecht in een veranderende wereld. Het hele proces van een verandering komt aan bod. Eerst de ontkenning en ongeloof, vervolgens iemand (Alice) die wel naar het verhaal wilt luisteren. Dankzij Alice wordt er actie ondernomen, maar dit gaat niet zonder tegenslagen. De pinguïns lopen tegen diverse problemen aan zoals draagvlak creëren, vertrouwen scheppen, risico’s nemen en paniek voorkomen. Lees verder “BOEKEN: Smeltende ijsbergen”

BOEKEN: Onbeperkt houdbaar

‘Vasthouden aan wat je kunt en wat je nu doet, is een garantie voor middelmaat in de toekomst’, betoogt Jeroen Busscher in zijn nieuwe boek Onbeperkt houdbaar. Hij houdt een pleidooi voor meer persoonlijkheid en meer samenwerken. Kennis wordt bijzaak. Het boek is een cocktail van een serieuze boodschap met de nodige ironie waarbij de auteur er niet voor terugdeinst om er soms vol in te gaan. Lees verder “BOEKEN: Onbeperkt houdbaar”

De emotionele bankrekening

Volgens Covey kun je een relatie vergelijken met een bankrekening op de bank, je moet storten om een positief resultaat te krijgen. Met andere woorden, je moet liefde en aandacht op de emotionele bankrekening storten om een goede relatie op te bouwen. De emotionele bankrekening staat dus voor vertrouwen en het gevoel van veiligheid dat er binnen een relatie wordt opgebouwd. Door je o.a. fatsoenlijk en aardig op te stellen, eerlijk te zijn en je beloftes na te komen bouw je een reserve op.

Lees verder “De emotionele bankrekening”