Een bijzonder verhaal

 

Sisa Gaber Abu Douh, een 65-jarige Egyptenaar, kreeg deze week een onderscheiding van de Egyptische president Abdel-Fattah Sisi. De vrouw heeft zich veertig jaar lang vermomd als man om te kunnen werken. Lees verder “Een bijzonder verhaal”

Advertenties

Mindbugs

De werkelijkheid verandert continu, om hiermee om te kunnen gaan vereenvoudigen onze hersenen die constante complexiteit in simpele beelden en patronen, aannames. Aannames ook wel vooroordelen genoemd, zijn gebaseerd op ervaringen, emoties, waarnemingen en interpretaties die we gebruiken als logische voorspellingen van de toekomst, maar ook op wat we zien van de mensen in onze omgeving (sociale leertheorie; vanaf het moment dat we geboren zijn leren we door middel van het kijken naar o.a. onze ouders, mensen die op ons lijken). Door middel van deze aannames zijn mensen in staat om onmiddellijk verbanden te leggen tussen gebeurtenissen, om razendsnel te beslissen in welk hokje het thuis hoort – sociale categorisatie. Door gebruik te maken van hokjes kunnen we gelijk de kennis die we al hebben toepassen – we weten wat we kunnen verwachten. Het brengt orde aan in de grote stroom van informatie (Korrel, 2009; Pèrez, 2013). Lees verder “Mindbugs”

BOEKEN: Oerdriften

Oerdriften op de werkvloer, een evolutionair perspectief op organisaties geschreven door Bram Buunk.

Ruim honderdvijftig jaar nadat Darwin zijn baanbrekende werk over de evolutie publiceerde, dringt de evolutietheorie dan ook eindelijk door op de werkvloer. Bram Buunk, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen, probeert in zijn boek ‘Oerdriften op de werkvloer’ gedrag te verklaren vanuit de evolutionaire ontwikkeling van de mens. Hij legt uit waarom de bekende oerdriften van de mens als pesten, roddelen, afgunst, rivaliteit, leedvermaak etc. nog steeds regeren op de werkvloer.

Oerdriften is een toegankelijk boek voor iedereen, dus geen hardcore managementtermen of andere onbegrijpelijke taal. Het is een boek vol met opmerkelijke en herkenbare feiten en onderzoeken. Ik heb het boek als verfrissend ervaren, doordat Bram Buunk niet bang is om onpopulaire uitspraken te doen. Oerdriften op de werkvloer is een bijzonder informatief boek die een nieuwe kijk geeft op de maatschappij, onze collega’s en ja, soms ook op ons zelf!

Waarom is diversiteit op de werkvloer belangrijk?

De afgelopen tien jaar is diversiteit een HR onderwerp waar veel organisaties aandacht aan besteden. De urgentie om actief aan de slag te gaan met diversiteit vloeit voort uit een aantal trends die de arbeidsmarkt beïnvloeden: demografische ontwikkelingen, arbeidskrapte, wet- en regelgeving, moreel ethische ontwikkelingen en individualisering. Voornamelijk de demografische ontwikkelingen en de individualisering spelen een grote rol. Door de demografische ontwikkelingen verandert de samenstelling van de beroepsbevolking: de (snel) toenemende vergrijzing, toename van het aandeel allochtonen en een blijvende stijging van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, maar ook de afnemende ontgroening. Bij individualisering gaat het voornamelijk om de toegenomen ruimte voor persoonlijke keuzes in de vormgeving van het leven. Lees verder “Waarom is diversiteit op de werkvloer belangrijk?”