Afbeelding

Quote van de dag

lllll

Advertenties

Power vrouwen

Misschien heb je het al gehoord of gelezen, 8 maart is het internationale vrouwen dag. Aanleiding voor deze dag zijn de stakingen op 8 maart 1908, toen textiel werkneemsters in actie kwamen door te staken. Zij streden voor een 8 uur werkdag, betere arbeidsomstandigheden en het vrouwenkiesrecht. In 1978 heeft de VN om deze reden 8 maart erkent als internationale feestdag waarop er extra aandacht besteed wordt aan de gemeenschappelijke strijdpunten van de vrouwenbeweging. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal (in mijn ogen) power vrouwen in het zonnetje te zetten, want “De kracht van vrouwen, biedt zekerheid voor de toekomst van ons allemaal”, aldus VN secretaris generaal Ban-Ki Moon.

Mama, Jolanda Huisman
Het klinkt misschien als een cliché om mijn moeder in het rijtje van de power vrouwen te zetten, toch is zij voor mij het ultieme voorbeeld van een vrouw met onvoorstelbaar veel kracht. Hoe zij in haar eentje alles voor elkaar heeft gebokst is bewonderenswaardig. Ze staat altijd klaar voor mij en mijn broer.

Annelies Hermens
Werkzaam bij Capgemini als CSR & Sustainability lead en health manager. Onder begeleiding van Annelies heb ik in 2014 mijn afstudeeronderzoek over de onbewuste overtuigingen met betrekking tot genderdiversiteit met succes afgerond. In het half jaar dat ik veel met haar heb samengewerkt ontzettend veel geleerd over mezelf én het vak.
Annelies inspireert me door haar eindeloze energie, enorme passie voor het vak en betrokkenheid. Bedankt voor alles wat ik van je heb mogen leren!

Susanne Koenders
Voormalig opleidingsmanager van de opleiding HRM aan de Hogeschool van Amsterdam, momenteel opleidingsmanager bij de opleiding MER. Susanne heeft mij geïnspireerd door haar creativiteit, maar vooral doordat ze haar ideeën ook echt weet waar te maken. Ik bewonder hoe ze haar baan weet de combineren met het drukke gezinsleven.

Melissa Post
Naast dat Melissa een ontzettend waardevolle vriendin is bewonder ik haar ook voor haar kracht, doorzettingsvermogen en eindeloze positiviteit. Het maakt niet uit welke tegenslag op haar pad komt, ze gaat altijd door en blijft lachen. Keep going the good work!

Konnektid

Ieder mens beschikt over ontzettend veel kennis, kennis die jij misschien wel nodig hebt of kunt gebruiken. Hoe kom je aan deze kennis? Door met de mensen die over deze kennis beschikken in contact te komen! Konnektid biedt mensen een platform om de kennis van mensen in kaart te brengen en beschikbaar te stellen.

Konnektid is een online community waarmee je alles kunt leren van mensen uit je buurt. Via Konnektid kun je online in contact komen met mensen die jou online of offline gratis kunnen leren wat je wilt. Echt alles van EHBO tot tuinieren en sociale media expertise. Konnektid is in april 2014 live gegaan en heeft wereldwijd leden die elkaar helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden.

Je kunt eenvoudig jou leervraag en/of skills delen met mensen bij jou in de buurt, maar je kunt ook een groep starten met mensen die hetzelfde interesse gebied hebben. Konnektid is eenvoudig in gebruik en maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier in contact te komen met mensen die jou meer kunnen leren over een bepaald onderwerp.

Konnektid

Ik heb me ook aangemeld en mijn kennis ter beschikking gesteld. Wat zou jij graag willen leren?

Sollicitanten die vragen stellen

 

Door het grote aanbod van werkzoekenden en de beperkte vacatures kunnen werkgevers hogere eisen stellen aan de sollicitanten. Daarnaast zijn de jongere generaties werkenden die de arbeidsmarkt langzaam instromen veel mondiger. Dit heeft er onder andere in geresulteert dat werkgevers niet meer de enige zijn die vragen stellen tijdens het sollicitatiegesprek. Ook de sollicitant stelt steeds vaker (kritische) vragen aan de werkgever. Daarom heb ik zes tips op een rijtje gezet voor het stellen van vragen tijdens het sollicitatiegesprek!

Lees verder “Sollicitanten die vragen stellen”

Mindbugs

De werkelijkheid verandert continu, om hiermee om te kunnen gaan vereenvoudigen onze hersenen die constante complexiteit in simpele beelden en patronen, aannames. Aannames ook wel vooroordelen genoemd, zijn gebaseerd op ervaringen, emoties, waarnemingen en interpretaties die we gebruiken als logische voorspellingen van de toekomst, maar ook op wat we zien van de mensen in onze omgeving (sociale leertheorie; vanaf het moment dat we geboren zijn leren we door middel van het kijken naar o.a. onze ouders, mensen die op ons lijken). Door middel van deze aannames zijn mensen in staat om onmiddellijk verbanden te leggen tussen gebeurtenissen, om razendsnel te beslissen in welk hokje het thuis hoort – sociale categorisatie. Door gebruik te maken van hokjes kunnen we gelijk de kennis die we al hebben toepassen – we weten wat we kunnen verwachten. Het brengt orde aan in de grote stroom van informatie (Korrel, 2009; Pèrez, 2013). Lees verder “Mindbugs”

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden

Visual thinking, ook wel visueel denken genoemd, is een manier om je gedachten te
organiseren en je denkvermogen te versterken. Wanneer we een stap verder kijken is visualisatie zelfs een manier om te ontdekken en te begrijpen wat de essentie is en een tool om letterlijk ‘het grote plaatje’ in kaart te brengen. Kortom visual thinking is een krachtige en simpele manier om te communiceren. Door gebruik te maken van visualisatie wordt je gedwongen om dingen concreet te maken. Je moet uit de wereld van de abstractie stappen en impliciete veronderstellingen expliciet maken. Visualisatie dient als een gemeenschappelijke taal om elkaar beter te begrijpen. Lees verder “Eén beeld zegt meer dan duizend woorden”

Tenminste houdbaar tot

De halfwaardetijd van kennis neemt af, aldus Mathieu Weggeman. Dit betekend dat de tijd dat kennis relevant is af neemt. Dit is een trend die zich al een aantal jaren afspeelt en naar verwachting ook de komende jaren zal doorzetten. Zo blijkt uit diverse onderzoeken dat de stof die een student in het eerste studiejaar heeft geleerd, bij het afstuderen nog maar voor de helft relevant is. Door de aanhoudende afname wordt de levenscyclus van kennis steeds kleiner. Ik hoor je denken: ‘Heeft studeren dan nog wel zin?’ Lees verder “Tenminste houdbaar tot”

Strategische personeelsplanning is van de vorige eeuw

Strategische personeelsplanning; het structureel in kaart brengen, implementeren en evalueren van in-, door- en uitstroom van het huidige personeel en de gewenste (toekomstige) personeelssamenstelling op basis van de strategie. Om dit in kaart te kunnen brengen worden er dikke rapporten geschreven waarin beschreven staat hoe dit de komende drie tot vijf jaar aan te pakken.
Is dat niet achterhaalt? Deze blog laat u de keerzijde zien van strategische personeelsplanning. Waarom is het onmogelijk om (ver) vooruit te plannen? En hoe zouden we het dan aan moeten pakken? Lees verder “Strategische personeelsplanning is van de vorige eeuw”

Werken met kennis

Arbeid verandert. Routinematig werk verdwijnt door de technologische ontwikkelingen of wordt verplaatst naar lagelonenlanden. De omlooptijd van producten wordt hierdoor steeds korter. Onze samenleving verandert in een kenniseconomie, een economie waarin de toepassing van kennis meer waarde toevoegt dan de traditionele factoren: arbeid, kapitaal en grondstoffen (Warmerdam & Van den Berg, 1992). Lees verder “Werken met kennis”

Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg

Hardlopers zijn doodlopers, hoog van de toren blazen. De Nederlandse taal kent tal van spreekwoordelijke gezegdes die er op duiden dat je vooral niet meer dan gemiddeld moet willen scoren. Het is leuk als je hoger dan een zeven scoort, maar het is niet noodzakelijk. Je moet vooral niet overdrijven en streven naar een 10, dan ga je te veel naast je schoenen lopen. De zesjes cultuur heerst niet alleen onder studenten, het is typisch Nederlands. Lees verder “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”