Het pensioenstelsel op de schop

Het pensioenstelsel, gaat op de schop. De pensioenopbouw wordt voor jongeren veel gunstiger en ouderen hoeven niet meer premie te betalen. Iedereen moet waar krijgen voor z’n inleg, is het doel van de vernieuwingen. Ik heb de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet:

 

 • Er komt een einde aan de doorsnee premie
  In 2020 komt er een einde aan de doorsnee premie en wordt de overgestapt gemaakt naar een eerlijk berekende systematiek van pensioenopbouw, genaamd ‘degressieve pensioenopbouw’.
  Momenteel bouwt iedereen evenveel pensioenrechten op voor elke euro die wordt ingelegd. Dat is niet eerlijk, want de euro van een jonge werknemer is veel meer waard voor het pensioenfonds. Een pensioenfonds kan dit geld namelijk nog tientallen jaren beleggen, waarna een hoger pensioen kan worden uitgekeerd.
  Nu is het zo dat 1000 euro ingelegd door een 64-jarige evenveel pensioen oplevert als de 1000 euro een van 25-jarige werknemer. Dat wordt aangepast.
  Economen vinden een degressieve opbouw eerlijker. Alle werknemers blijven wel precies evenveel euro’s inleggen, maar jongeren gaan per jaar een veel hoger pensioen opbouwen dan ouderen. De pensioenpremies blijven gelijk, zodat ouderen niet te duur worden.
 • 100 miljard euro
  Het kabinet gaat in overleg met sociale partners en de pensioensector de mogelijkheden van een evenwichtige overgang verkennen. Het grote pijnpunt is dat jongeren voor 100 miljard euro zijn benadeeld.
  Werknemers die nu rond de 44 jaar zijn en al 20 jaar pensioenpremie hebben ingelegd, en veel te weinig pensioen hebben opgebouwd door de doorsnee premie, moeten worden gecompenseerd aldus het kabinet. Zij gaan de komende 20 jaar namelijk niet meer profiteren van de voordelen van de doorsnee premie.
 • Risico’s delen, maar wel je eigen pensioen potje
  Het kabinet houdt vast aan de collectieve (verplichte) systemen wat we nu hebben, maar het moet voor deelnemers wel duidelijker worden welke beleggingsrisico’s ze lopen met hun geld. Over de verdeling van de risico’s moeten nog heldere afspraken worden gemaakt.
  Individuele deelnemers moeten kunnen aangeven dat voor hun pensioen potje risicovoller belegd kan worden. Andere deelnemers kunnen dan kiezen voor meer zekerheid. Dit is vooral van belang voor ouderen die niet het risico willen lopen dat hun pensioen moet worden gekort.
 • Iedereen een goed pensioen
  Het kabinet wil dat iedereen een goed pensioen opbouwt, ook zzp’ers. Maar de regering weet nog niet precies hoe ze dat moet regelen. Dit jaar worden alle mogelijkheden nogmaals onderzocht.
Advertenties

De impact van het begrotingstekort

Kabinet Rutte II is sinds deze week een feit. De onrust die is ontstaan omtrent het pittige begrotingsakkoord van Rutte en Samsom is enorm, voornamelijk binnen de VVD. De maatregelen die de heren hebben klaar liggen zijn dan ook niet mals. Uit de brief die kabinet Rutte II onlangs naar de Tweede Kamer stuurde blijkt dat 58% van de Nederlanders er in koopkracht op achteruit gaat. Dit betekend met andere woorden 6 op de 10 Nederlanders gaat erop achteruit.

Lees verder “De impact van het begrotingstekort”