Trends 2015

De tien belangrijkste trends op het gebied van HR voor dit jaar. De trends van 2015 worden hoofdzakelijk beïnvloed door het herstel van de arbeidsmarkt. Lees verder “Trends 2015”

Advertenties

Strategische personeelsplanning is van de vorige eeuw

Strategische personeelsplanning; het structureel in kaart brengen, implementeren en evalueren van in-, door- en uitstroom van het huidige personeel en de gewenste (toekomstige) personeelssamenstelling op basis van de strategie. Om dit in kaart te kunnen brengen worden er dikke rapporten geschreven waarin beschreven staat hoe dit de komende drie tot vijf jaar aan te pakken.
Is dat niet achterhaalt? Deze blog laat u de keerzijde zien van strategische personeelsplanning. Waarom is het onmogelijk om (ver) vooruit te plannen? En hoe zouden we het dan aan moeten pakken? Lees verder “Strategische personeelsplanning is van de vorige eeuw”

Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg

Hardlopers zijn doodlopers, hoog van de toren blazen. De Nederlandse taal kent tal van spreekwoordelijke gezegdes die er op duiden dat je vooral niet meer dan gemiddeld moet willen scoren. Het is leuk als je hoger dan een zeven scoort, maar het is niet noodzakelijk. Je moet vooral niet overdrijven en streven naar een 10, dan ga je te veel naast je schoenen lopen. De zesjes cultuur heerst niet alleen onder studenten, het is typisch Nederlands. Lees verder “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”

Old people are just young people who have been around for quite a while

Onze samenleving is aan het vergrijzen. De verwachting van het CBS is dat de vergrijzing de komende dertig jaar zal toenemen. Met in 2040 als hoogte punt van 43% grijze druk, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2010. Dit betekent dat op elke honderd potentiële arbeidskrachten 43 65-plussers zijn. Dit is onder andere de reden dat we vanaf 2020 allemaal langer door moeten werken, om de sociale zekerheid betaalbaar te houden.

Veel werkgevers zien de vergrijzing van hun personeelsbestand als een bedreiging. Ook de oudere werknemers ervaren dat ze langer door moeten werken in een realiteit waarin ze zich niet gewaardeerd voelen en zich ongewenst weten (Zinsmeister e.a., 2012). Op dit moment maken zo’n 184.000 mensen boven de 45 jaar gebruik van de WW-uitkering. 45-plussers weten namelijk moeilijk aan een baan te komen. Deze groep zou namelijk te duur, te oud, te inflexibel en te ziektegevoelig te zijn. Deze diskwalificaties blijken te zijn gebaseerd op vooroordelen (Reytenbagh, 2013).

Onderzoek heeft het tegendeel bewezen. De beperkende aannames die mensen hebben over ouderen blijken onterecht. 71,4% van de ‘ouderen’ geven aan zich jonger te voelen dan ze daadwerkelijk zijn. De ouderen van tegenwoordig zijn vitaler dan ooit, iets waar we gebruik van kunnen en moeten maken! Eigenschappen als loyaliteit, scherpzinnigheid, verantwoordelijkheid en overzicht zijn sterk ontwikkelt bij de oudere generaties. Daarnaast hebben deze medewerkers vaak innerlijke rust gevonden. De kinderen zijn de deur uit, dus het is weer tijd voor jezelf. Persoonlijke ontwikkeling en carrière staan weer boven aan het to do lijstje.

Toch wordt het talent (vaak) niet gezien door de werkgever. Het lijkt wel of de werkgevers het niet willen zien. Ze hebben hier dan ook alle reden voor, door de slechte economische omstandigheden is de vijver van beschikbare talenten enorm gegroeid. Werkgevers kunnen dus de beste mensen uit de vijver vissen.

Presentatie onderzoek