Wetswijzigingen 2015

Tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar, een jaar waar op HR gebied veel veranderd is. Daarom heb ik de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rijtje gezet.

  • Nieuwe ontslagregels. De werkgever volgt de procedure bij UWV, via de kantonrechter of laat het ontslag toetsen door een sectorcommissie. Welke procedure moet worden gevolgd hangt af van de reden van het ontslag.
  • De periode- ketensysteem is veraderd. Werkevers mogen nog maar drie contracten in 2 jaar aanbieden. Bovendien begint de periode- ketensysteem pas na 6 maanden opnieuw met de telling (dit was 3 maanden).
  • Werkgevers betalen een transitievergoeding als zij een medewerker ontslaan (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij hen in dienst is. De transitievergoeding is bedoelt voor (om)scholing naar ander erk of outplacement
  • Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kan nu op basis van politiegegevens geweigerd worden
  • Werkloosheidsuitkering (WW) is verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Voor de eerste tien dienstjaren krijg je één maandsalaris, daarna tellen de jaren maar als halve maanden.
  • Het is voor werknemers makkelijker om het aantal uren in een werkweek aan te passen. Voorwaarde blijft dat de werknemer hier in overleg met de werkgever afspraken over maakt. Zo kan de werknemer eens per jaar een nieuw verzoek indienen om de arbeidsduur aan te passen

Kortom er is een hoop veranderd in 2015, maar ook in 2016 staan ons een hoop veranderingen te wachten!

Zo wordt de  AOW-leeftijd verhoogd, maar wordt het ook aantrekkelijker om AOW’ers in dienst te nemen. De invoering van een algemeen pensioenfonds, het wordt makkelijker om premiekorting te krijgen voor het in dienst nemen van werkloze jongeren, ouderen en areidsgehandicapten etc.

Ik ben benieuwd wat 2016 ons te bieden heeft.

Advertenties