Onderzoek: Twee banen combineren

Een opvallende trend op de arbeidsmarkt is dat steeds meer werkenden in Nederland twee banen hebben. Inmiddels hebben volgens het CBS 467 duizend werkenden in Nederland inmiddels twee banen. Dat is 7,6 procent van alle werknemers in Nederland, één op de veertien twee banen.
De meeste mensen met twee banen hebben een baan in loondienst én een baan als zelfstandige (ZZP/freelance).

Lees verder “Onderzoek: Twee banen combineren”

Advertenties

De dag van de arbeid

De dag van de arbeid, voor de meeste mensen is het een dood gewone werkdag. Wat is de dag van de arbeid eigenlijk en waarom is het in het leven geroepen?

In 1864 werd in Boston de “Workingsmen’s Convention” gesticht waar Ira Steward pleitte voor een bij wet te regelen 8 urendag. Echter was Ira niet de eerste die pleitte voor een 8 uurige werkdag, al in 1817 pleitte de Engelse ondernemer Robert Owen voor de invoering van de 8 uurige werkdag. Hij beargumenteerde zijn eis door er op te wijzen dat 8 uren werk en een goede organisatie van de arbeid een overvloed aan rijkdom voor allen kon scheppen en de nieuwste ontwikkelingen op technisch en chemisch gebied het niet meer noodzakelijk zouden maken om langer te werken dan 8 uren.

Lees verder “De dag van de arbeid”