Wetswijzigingen 2015

Tijd om terug te blikken op het afgelopen jaar, een jaar waar op HR gebied veel veranderd is. Daarom heb ik de belangrijkste wetswijzigingen voor je op een rijtje gezet.

 • Nieuwe ontslagregels. De werkgever volgt de procedure bij UWV, via de kantonrechter of laat het ontslag toetsen door een sectorcommissie. Welke procedure moet worden gevolgd hangt af van de reden van het ontslag.
 • De periode- ketensysteem is veraderd. Werkevers mogen nog maar drie contracten in 2 jaar aanbieden. Bovendien begint de periode- ketensysteem pas na 6 maanden opnieuw met de telling (dit was 3 maanden).
 • Werkgevers betalen een transitievergoeding als zij een medewerker ontslaan (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij hen in dienst is. De transitievergoeding is bedoelt voor (om)scholing naar ander erk of outplacement
 • Een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kan nu op basis van politiegegevens geweigerd worden
 • Werkloosheidsuitkering (WW) is verkort van 38 maanden naar 24 maanden. Voor de eerste tien dienstjaren krijg je één maandsalaris, daarna tellen de jaren maar als halve maanden.
 • Het is voor werknemers makkelijker om het aantal uren in een werkweek aan te passen. Voorwaarde blijft dat de werknemer hier in overleg met de werkgever afspraken over maakt. Zo kan de werknemer eens per jaar een nieuw verzoek indienen om de arbeidsduur aan te passen

Kortom er is een hoop veranderd in 2015, maar ook in 2016 staan ons een hoop veranderingen te wachten!

Zo wordt de  AOW-leeftijd verhoogd, maar wordt het ook aantrekkelijker om AOW’ers in dienst te nemen. De invoering van een algemeen pensioenfonds, het wordt makkelijker om premiekorting te krijgen voor het in dienst nemen van werkloze jongeren, ouderen en areidsgehandicapten etc.

Ik ben benieuwd wat 2016 ons te bieden heeft.

Advertenties

Onderzoek: Pensioenen

Nederlands pensioenstelsel de op één na beste van de wereld, je zou zeggen dat we dus niks te klagen hebben. We zijn zelfs een plaats gestegen naar nummer 2! Alleen Denemarken heeft het pensioen beter georganiseerd.  Dit blijkt uit de Global Pension Index van Mercer. Het adviesbureau vergelijkt jaarlijks de pensioenstelsels in 25 landen, waardoor kan het uitspraken doen over de pensioenvoorziening van bijna 60% van de wereldbevolking.

Lees verder “Onderzoek: Pensioenen”

Wat maakt je een succesvolle topman?

Eerder deze week schreef ik al een blog naar aanleiding van de top 100 beste topmannen ter wereld. Deze lijst wordt samengesteld op basis van 80% financiën en 20% ESG. Wat leert deze lijst over wat een topman écht een goede topman maakt? Hierbij een aantal conclusies:

 1. Je bent een insider die omhoog geklommen is in de organisatie
  De beste topmannen komen vanuit het bedrijf. 86% van de topmannen in de top 100 zijn insiders. Hoe langer je bij de organisatie werkt des te groter de kans is dat je succesvol topman wordt. Zelf een bedrijf opzetten is ook niet aan te raden, slechts 19% heeft het bedrijf zelf opgericht.
 2. Je hebt géén MBA afgerond
  Een master of business administration verkleint je kansen aanzienlijk, een opmerkelijke conclusie aangezien deze opleiding wordt gezien dé weg naar de top. Echter heeft 74% van de top 100 topmannen géén MBA afgerond.
 3. Je bent een man
  Helaas is het met de diversiteit in de top 100 nog niet goed gesteld. Slechts twee bestuursvoorzitters in de top 100 zijn vouw.
 4. Je bent minstens 40 jaar oud
  Ook qua leeftijd is er weinig variatie in de lijst. De meeste bestuursvoorzitters zijn tussen de 55 en 65 jaar uit (65%). De jongste in de lijst is 40 jaar oud, de oudste 80. Je hebt dus nog wel even om dé topman van het jaar te worden!

Verder komen de meeste topmannen uit de United States, ook in de sectoren consumer goods, health care en financial services maak je een grotere kans. Hoeveel kans maak jij om in de toekomst ook in de top 100 te staan?

Arbeidsrecht: wijzigingen Wazo

Het afgelopen half jaar is er veel veranderd in de wetgeving. Ook de Wet arbeid en zorg (Wazo) is aangepast. De Wazo regelt en bundelt alle verloven (betaald en onbetaald) voor werknemers en zorgt ervoor dat zij werk en privé beter kunnen combineren.

Werknemers hebben dankzij de wetswijziging nu ook recht op kort verzuimverlof bij spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijs niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek. Dit geldt ook voor een arts- of ziekenhuisbezoek vanwege een vitro-fertilisatie (IVF). Tijdens dit verlof hebben de werknemer en haar partner recht op loondoorbetaling, tenzij in de cao of het personeelsreglement andere afspraken hebben vastgelegd.
Ben je nieuwsgierig wat er nu precies in de wet vermeld staat? Check dan de website wetten.nl.

Het pensioenstelsel op de schop

Het pensioenstelsel, gaat op de schop. De pensioenopbouw wordt voor jongeren veel gunstiger en ouderen hoeven niet meer premie te betalen. Iedereen moet waar krijgen voor z’n inleg, is het doel van de vernieuwingen. Ik heb de belangrijkste veranderingen op een rijtje gezet:

 

 • Er komt een einde aan de doorsnee premie
  In 2020 komt er een einde aan de doorsnee premie en wordt de overgestapt gemaakt naar een eerlijk berekende systematiek van pensioenopbouw, genaamd ‘degressieve pensioenopbouw’.
  Momenteel bouwt iedereen evenveel pensioenrechten op voor elke euro die wordt ingelegd. Dat is niet eerlijk, want de euro van een jonge werknemer is veel meer waard voor het pensioenfonds. Een pensioenfonds kan dit geld namelijk nog tientallen jaren beleggen, waarna een hoger pensioen kan worden uitgekeerd.
  Nu is het zo dat 1000 euro ingelegd door een 64-jarige evenveel pensioen oplevert als de 1000 euro een van 25-jarige werknemer. Dat wordt aangepast.
  Economen vinden een degressieve opbouw eerlijker. Alle werknemers blijven wel precies evenveel euro’s inleggen, maar jongeren gaan per jaar een veel hoger pensioen opbouwen dan ouderen. De pensioenpremies blijven gelijk, zodat ouderen niet te duur worden.
 • 100 miljard euro
  Het kabinet gaat in overleg met sociale partners en de pensioensector de mogelijkheden van een evenwichtige overgang verkennen. Het grote pijnpunt is dat jongeren voor 100 miljard euro zijn benadeeld.
  Werknemers die nu rond de 44 jaar zijn en al 20 jaar pensioenpremie hebben ingelegd, en veel te weinig pensioen hebben opgebouwd door de doorsnee premie, moeten worden gecompenseerd aldus het kabinet. Zij gaan de komende 20 jaar namelijk niet meer profiteren van de voordelen van de doorsnee premie.
 • Risico’s delen, maar wel je eigen pensioen potje
  Het kabinet houdt vast aan de collectieve (verplichte) systemen wat we nu hebben, maar het moet voor deelnemers wel duidelijker worden welke beleggingsrisico’s ze lopen met hun geld. Over de verdeling van de risico’s moeten nog heldere afspraken worden gemaakt.
  Individuele deelnemers moeten kunnen aangeven dat voor hun pensioen potje risicovoller belegd kan worden. Andere deelnemers kunnen dan kiezen voor meer zekerheid. Dit is vooral van belang voor ouderen die niet het risico willen lopen dat hun pensioen moet worden gekort.
 • Iedereen een goed pensioen
  Het kabinet wil dat iedereen een goed pensioen opbouwt, ook zzp’ers. Maar de regering weet nog niet precies hoe ze dat moet regelen. Dit jaar worden alle mogelijkheden nogmaals onderzocht.

Onderzoek: Twee banen combineren

Een opvallende trend op de arbeidsmarkt is dat steeds meer werkenden in Nederland twee banen hebben. Inmiddels hebben volgens het CBS 467 duizend werkenden in Nederland inmiddels twee banen. Dat is 7,6 procent van alle werknemers in Nederland, één op de veertien twee banen.
De meeste mensen met twee banen hebben een baan in loondienst én een baan als zelfstandige (ZZP/freelance).

Lees verder “Onderzoek: Twee banen combineren”

De belangrijkste wetswijzigingen op een rij

Het kabinet streeft naar structurele verbeteringen van de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, daarom gaat er volgende maand (per 1 juli 2015) het een en ander veranderen in de Wet werk en zekerheid (Wwz). Om goed voorbereid te zijn op de komende veranderingen heb ik de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Lees verder “De belangrijkste wetswijzigingen op een rij”

Update: arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor HR professionals is het afgelopen jaar flink verbeterd. In 2014 steeg de vraag naar HR professionals met 31%; vooral HR specialisten en recruiters worden veel gevraagd. De verwachting voor 2015 is dat deze trend zich voortzet. Lees verder “Update: arbeidsmarkt”

Trends 2015

De tien belangrijkste trends op het gebied van HR voor dit jaar. De trends van 2015 worden hoofdzakelijk beïnvloed door het herstel van de arbeidsmarkt. Lees verder “Trends 2015”