Burgers van buiten de EU minste kans op Nederlandse arbeidsmarkt

Vrijwel nergens in Europa zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor burgers van buiten de Europese Unie zo slecht als in Nederland, dat blijkt uit onderzoek van Eurostat, het Europese bureau voor statistiek.

Het gaat om werkzoekenden tussen de 20 en de 64 jaar oud. Volgens de cijfers is zo’n veertig procent van de niet-Europese burgers niet actief op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat zij geen baan hebben, maar ook niet geregistreerd staan als werkzoekend.
Voor burgers die in Nederland zijn geboren of uit EU-lidstaten komen, is dat percentage veel lager: slechts achttien procent.
België doet het niet veel beter dan Nederland, zij hebben het laagste percentage werkende burgers van buiten de EU. Echter is in België het verschil kleiner tussen de Belgen en burgers van buiten de EU.

864x486

In lang niet alle Europese landen zijn burgers van buiten de Europese Unie slecht af. In Griekenland is de deelname van niet-Europese burgers ten opzichte van Europeanen het hoogst. Daar doen ze het juist beter dan de Grieken en Europeanen zelf, met een verschil van zo’n 8 procent!

864x486 (1)

Advertenties

De meest gewilde HR functies

De arbeidsmarkt trekt weer aan, goed nieuws dus! Ook voor de HR, want de vraag naar HRM stijgt. Nieuwsgierig naar welke HR functies het meest gewild zijn en waarom? Lees dan snel verder!

Lees verder “De meest gewilde HR functies”

Vraag naar HR groeit!

Positief nieuws! De HR arbeidsmarkt laat een positieve ontwikkeling zien.
Na een periode van krimp is er duidelijk een kantelpunt vanaf het vierde kwartaal van 2013. Het aantal vacatures in zowel de HR arbeidsmarkt als de totale Nederlandse arbeidsmarkt stijgt. Met een vacaturegroei van 34% in het tweede kwartaal van 2015 t.o.v. het tweede kwartaal van 2014, verbetert de arbeidsmarkt voor de HR sterk.

Het herstel van de vraag naar HR wordt nog beter geïllustreerd door in te zoomen op specifieke functies binnen het HR vakgebied. Een jaar geleden zagen we nog groei voor de adviseur personeelsorganisatie, maar dit jaar dus een lichte daling. De meeste groei is zichtbaar in functies die gericht zijn op het aannemen van personeel. De vraag naar Adviseur Werving & Selectie, Manager Werving & Selectie en Recruiters stijgen hard met respectievelijk 70%, 53% en 51%.
Ook naar loopbaancoaches is weer een stijgende vraag.
Het aantal vacatures voor personeelszaken en administratie stijgen relatief het minst en zullen, indien de ontwikkelingen aanhouden, het lastiger krijgen op de arbeidsmarkt. Vooral deze twee groepen worden steeds vaker weg geautomatiseerd door de opkomst van e-hrm.

BRON:  RaymakersvdBruggen in samenwerking met Intelligence Group.

Update: arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt voor HR professionals is het afgelopen jaar flink verbeterd. In 2014 steeg de vraag naar HR professionals met 31%; vooral HR specialisten en recruiters worden veel gevraagd. De verwachting voor 2015 is dat deze trend zich voortzet. Lees verder “Update: arbeidsmarkt”

Old people are just young people who have been around for quite a while

Onze samenleving is aan het vergrijzen. De verwachting van het CBS is dat de vergrijzing de komende dertig jaar zal toenemen. Met in 2040 als hoogte punt van 43% grijze druk, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2010. Dit betekent dat op elke honderd potentiële arbeidskrachten 43 65-plussers zijn. Dit is onder andere de reden dat we vanaf 2020 allemaal langer door moeten werken, om de sociale zekerheid betaalbaar te houden.

Veel werkgevers zien de vergrijzing van hun personeelsbestand als een bedreiging. Ook de oudere werknemers ervaren dat ze langer door moeten werken in een realiteit waarin ze zich niet gewaardeerd voelen en zich ongewenst weten (Zinsmeister e.a., 2012). Op dit moment maken zo’n 184.000 mensen boven de 45 jaar gebruik van de WW-uitkering. 45-plussers weten namelijk moeilijk aan een baan te komen. Deze groep zou namelijk te duur, te oud, te inflexibel en te ziektegevoelig te zijn. Deze diskwalificaties blijken te zijn gebaseerd op vooroordelen (Reytenbagh, 2013).

Onderzoek heeft het tegendeel bewezen. De beperkende aannames die mensen hebben over ouderen blijken onterecht. 71,4% van de ‘ouderen’ geven aan zich jonger te voelen dan ze daadwerkelijk zijn. De ouderen van tegenwoordig zijn vitaler dan ooit, iets waar we gebruik van kunnen en moeten maken! Eigenschappen als loyaliteit, scherpzinnigheid, verantwoordelijkheid en overzicht zijn sterk ontwikkelt bij de oudere generaties. Daarnaast hebben deze medewerkers vaak innerlijke rust gevonden. De kinderen zijn de deur uit, dus het is weer tijd voor jezelf. Persoonlijke ontwikkeling en carrière staan weer boven aan het to do lijstje.

Toch wordt het talent (vaak) niet gezien door de werkgever. Het lijkt wel of de werkgevers het niet willen zien. Ze hebben hier dan ook alle reden voor, door de slechte economische omstandigheden is de vijver van beschikbare talenten enorm gegroeid. Werkgevers kunnen dus de beste mensen uit de vijver vissen.

Presentatie onderzoek