De kenniswaardeketen

Mathieu Weggeman heeft de kenniswaardeketen ontwikkelt. De kenniswaardeketen is een management model waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe de productiefactor kennis gemanaged kan worden. Traditioneel gezien zijn er vier productiefactoren (natuur, arbeid, kapitaal en ondernemerschap), naar mijn idee is tegenwoordig kennis ook een productiefactor te noemen. De bedrijven die voornamelijk in Nederland actief zijn zijn vrijwel allemaal kennis intensieve organisaties. Met de kenniswaardeketen wordt een poging gedaan om alle waarde uit de productiefactor kennis te halen.

1. Kennis inventarisatie
Het doel  is om vast te leggen welke kennis de organisatie nodig heeft om de missie, visie, doelstellingen en strategie van de organisatie te kunnen realiseren. Voor de uitvoering van de strategie is kennis namelijk nodig op alle niveaus in de organisatie. Kennis bestaat in dit geval uit de benodigde informatie, ervaring, vaardigheden en attitude (I*EVA=K).

Bij deze stap is het de bedoeling dat er geïnventariseerd wordt welke kennis de organisatie al bezit of tot haar beschikking heeft en welke kennis de organisatie nog mist. Op deze manier krijgt de organisatie inzichtelijk welke kennis er al is binnen de organisatie en welke nog ontwikkelt zal moeten worden. De mate van de beschikbare kennis bepaalt ook meteen hoe makkelijk of moeilijk het gaat worden om de strategische doelstellingen van de organisatie te realiseren.

2. Kennis ontwikkelen
Door middel van de inventarisatie heeft de organisatie inzicht in de ontbrekende kennis. Er ontstaat namelijk een kloof, ookwel GAP genoemd. Als dus duidelijk is wat de medewerkers niet weten (en niet eenvoudig te weten kunnen komen) moet worden beslist op welke manier daar iets aan wordt gedaan.
Hierbij kan gedacht worden aan het inkopen van kennis of het samen met een externe ontwikkelen van de kennis. Dit kan op verschillende manieren, zo kan er nieuw personeel geworven worden die de benodigde kennis wel beschikken of kan er via externe organisaties onderdelen uit handen worden gegeven die de kennis wel bezitten.

3. Kennis delen
Nu moet ervoor gezorgd worden dat de juiste kennis, op het juiste moment, bij de juiste persoon beschikbaar is. Binnen een organisatie moeten medewerkers elkaar dus informeren over proces-relevante onderwerpen, zodat in optimale samenwerking naar het doel van de directie kan worden gestreefd. Om dit te realiseren kan er gebruik gemaakt worden van ontelbaar veel kennismanagementtools, zoals: storytelling, intranet etc.

4. Kennis toepassen
Dit is het moment waarop de medewerker de informatie, ervaring, vaardigheden en attitude (kennis) inzet om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren. De kennis die op dat moment beschikbaar is binnen de organisatie moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt voor het productieproces.
Hiermee ben je belandt bij de implementatie van kennis in de dagelijkse werkzaamheden van de medewerkers. Tijdens de toepassing van de kennis zal blijken dat er nog onvolkomenheden zijn.

5. Kennis evalueren
De laatste stap in de kenniswaardeketen van Weggeman is het evalueren van de processen. Het is belangrijk dat deze stap niet wordt overgeslagen, hiervan kan namelijk van geleerd worden. Tijdens de evaluatie is het van belang dat alle genomen stappen uitgebreid geëvalueerd worden en er gekeken wordt waar het mogelijk in het vervolg beter zou kunnen. Zo wordt er voorkomen dat er twee keer dezelfde fout gemaakt wordt.

Voor meer informatie over o.a. de kenniswaardeketen van Mathieu Weggeman is ‘Praktijkgericht kennismanagement’ een aanrader. In het boek wordt op een duidelijke, bruikbare en overzichtelijke wijze uitgelegd hoe kennismanagement en de kenniswaardeketen precies in elkaar zitten.

km

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s